O nama

EVO ZAŠTO NITKO NIJE SIGURAN-klikni LINK NA VIDEO  I KAKO SE DEZINSEKCIJOM RIJEŠITI žohara, mrava, buha, muha, stjenica, uholaža, moljaca, komaraca, osa i pauka, DERATIZACIJOM  miševa i štakora, DEZINFEKCIJOM patogenih mikroorganizama (virusa,bakterija,gljivica i plijesni).deratizacija glodavaca, deratizacija štetočina, dezinsekcija insekata, dezinfekcija mikroorganizama, suzbijanje štetnika, suzbijanje štetočina,,corona,COVID

Tvrtka ŠVAJGER” d.o.o., Savska cesta 108, Zagreb, Rješenjem Ministarstva zdravlja zakonski je ovlašteno za obavljanje mjera deratizacija,dezinsekcija i dezinfekcija (DDD mjere)- sanitarne zaštite a osnovano je 1991.god. Licencirani sanitarni-zdravstveni i veterinarski djelatnici kvalificirano rješavaju navedene probleme u kurativnom i preventivnom smislu.

 PROFESIONALNI OVLAŠTENI IZVODITELJ MJERA DEZINFEKCIJE,DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

kao opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti

ovlašten Rješenjem Ministarstva zdravstva

   
djelatnik_deratizacije_svajger

Image result for facebook
KLIK-POTRAŽITE NAS I NA FACEBOOKU ŠVAJGER DERATIZACIJA-DEZINSEKCIJA

26 godina kontinuiranog rada=26 godina usavršavanja i iskustva 

U skladu sa svojom ekološkom orijentacijom tvrtka ŠVAJGER d.o.o usvojila je i raspolaže čitavom paletom u Republici Hrvatskoj za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju (DDD mjere) u javnom zdravstvu registriranih preparata i najsuvremenijih tehnologija za te svrhe, koji omogućavaju visoku učinkovitost, minimalnu ili nikakvu toksičnost uz povoljnu ekonomsku cijenu za korisnika, jer je briga za zdravlje populacije ne samo naša poslovna djelatnost već i moralna obaveza.

Ukratko naš DDD servis - DDD služba zainteresiranim i ugroženim građanima nudi usluge:

  • preventivne i kurativne deratizacije  miševa i štakora, voluharica-suzbijanje štetnih glodavaca
  • preventivne i kurativne dezinsekcije žohara, mrava, muha, buha, stjenica, komaraca, uholaža, moljaca,stršljena,osa,krpelja,srebrnih ribica,stonoga,babura ,pauka- itd. -suzbijanje insekata štetočina :
  • preventivne i kurativne dezinfekcije-suzbijanja štetnih mikroorganizama: bakterija, virusa, gljivica, protozoa, parazita (uginuća životinja,pucanje ili razlijevanje kanalizacije, postojanje ili preboljenje bolesti)

Subjektima u poslovanju hranom (SPH) i obveznicima prema Zakonu o zaštiti zdravlja od zaraznih bolesti dakle pravnim osobama i drugim poslovnim subjektima obavljamo obavezne sanitarne preventivne i kurativne DDD mjere a na temelju odredaba

Pravilnika o načinu obavljanja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07)

Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama,šteetnih člankonožaca (arhropoda) i štetnih glodavaca čije planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku NN 128/11

Izmjena i dopuna Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama,šteetnih člankonožaca (arhropoda) i štetnih glodavaca čije planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku NN 62/18

kao i u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti NN 79/07, NN 113/08, NN 43/09, Zakonom o hranideratizacija i dezinsekcija, deratizacija miševa, deratizacija štakora, deratizacija žohara, dezinsekcija žohara, deratizacija dezinsekcija stjenica, dezinfekcija mikroorganizama, suzbijanje, DDD, sanitarna zaštita, preventivna dezinsekcija, preventivna deratizacija, preventivna dezinsekcija, deratizacija zagreb, deratizacija istra, dezinsekcija zagreb, dezinsekcija istra, obavezna preventivna deratizacija, obavezna preventivna dezinsekcija, obavezna preventivna dezinfekcija, hitna dezinsekcija, hitna deratizacija, deratizacija dežurna, dezinsekcija dežurna, dezinfekcija hitna, DDD mjere, DDD usluge, DDD servis, DDD služba, dezinsekcija pazin, dezinsekcija deratizacija matic, dezinsekcija matić, deratizacija matić, učinkovito sredstvo protiv žohara, švajger dezinfekcija mikroorganizama, dezinfekcija bakterija, tipa bumortin, kuglica bumortin ili valjčiča bumortin, kontrola mikrobiološke čistoće, deratizacija miševa, deratizacija buha,deratizacija intervencije

Dezinsekcija žohara gelom-geliranje

  • obavezna preventivna sanitarna deratizacija 
  • obavezna preventivna sanitarna dezinsekcija
  • obavezna preventivna sanitarna dezinfekcija

Obavezne preventivne DDD mjere dio su općih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti i spadaju u redovito godišnje tekuće održavanje objekata i radnih procesa koji se odvijaju u tim objektima a pod sanitarnim su nadzorom pa je samim tim za nadzor provedbe općih preventivnih DDD mjera kod korisnika nadležna sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja, koja prilikom svakog nadzora od obaveznika traži slijedeće dokumente : 

  • Potvrdu o obavljenim mjerama dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije
  • Plan provedbe obaveznih DDD mjera
  • Plan postavljanja zatrovanih meka (mamaca)

Također kontrolom mikrobiološke čistoće i zdravstvene ispravnosti hrane i vode, savjetovanjem subjekata pri zdravstveno ispravnom poslovanju hranom odnosno pri uspostavi HACCP standarda i načela, unapređujemo cjelokupnu zaštitu i postojanost ljudskog zdravlja.

Pokretači i osnivači, u početku male obiteljske tvrtke i utemeljitelji djelatnosti su bili:                                                                                                                                                                 Dezinsekcija gelom protiv žohara    tipa bumortin,kuglica bumortin ili valjčiča bumortin

otac - doktor veterinarske medicine, Oskar Švajger i dezinsekcija pazin, pula,dezinsekcija deratizacija matic,dezinsekcija matić, deratizacija matić,učinkovito sredstvo protiv žohara,dezinfekcija,corona,covid

sin - diplomirani sanitarni inženjer, Rene Švajger pa se i ime tvrtke ŠVAJGER d.o.o za sanitarnu zaštitu a kao obiteljske, bazirane na stručnosti samo po sebi nametnulo.

Usluge pružamo na području čitave Hrvatske, no najviše smo zastupljeni na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, te u Istri u kojoj poslujemo od dana svog osnutka....Usluge obavljamo na poziv interventno OD 0-24 h svakodnevno ili sklapanjem ugovorenih poslova s dinamikom održavanja ovisno o zakonskoj regulativi i shodno biologiji štetnika koje suzbijamo.sanitarna dezinsekcija, sanitarna deratizacija, deratizacija švajger, dezinsekcija švajger, dezinfekcija švajger, DDD mjere, DDD usluge, DDD servis, DDD služba,dezinfekcija,corona,covid

Više terenskih timova sastavljenih od stručno osposobljenih i prilagodljivih profesionalaca pruža usluge u skladu s interventnom prirodom djelatnosti, dakle po završetku (DDD usluge) a neke usluge i tijekom radnog procesa (uzorkovanje). Interveniramo po pozivu rano ujutro, noću, vikendom i praznikom....

Dvadesetšestogodišnje iskustvo (26 god) rada s 8000 stanova, 2000 ugostiteljskih objekata, pekarama, vrtićima, trgovačkim centrima i trgovinama, stambenim i javnim zgradama govori nam u prilog.

Obzirom na dugogodišnju prisutnost na tržištu u Zagrebu i okolici laska nam i spoznaja da nas povezuju i sa pojmovima deratizacija i dezinsekcija Zagreb te deratizacija i dezinsekcija Istra gdje poslujemo svih ovih godina.deratizacija i dezinsekcija, deratizacija miševa, deratizacija štakora, deratizacija žohara, dezinsekcija žohara, deratizacija dezinsekcija stjenica, dezinfekcija mikroorganizama, suzbijanje, DDD, sanitarna zaštita, preventivna dezinsekcija, preventivna deratizacija, preventivna dezinsekcija, deratizacija zagreb, deratizacija istra, dezinsekcija zagreb, dezinsekcija istra, obavezna preventivna deratizacija, obavezna preventivna dezinsekcija, obavezna preventivna dezinfekcija, hitna dezinsekcija, hitna deratizacija, deratizacija dežurna, dezinsekcija dežurna, dezinfekcija hitna, DDD mjere, DDD usluge, DDD servis, DDD služba, dezinsekcija pazin, dezinsekcija deratizacija matic, dezinsekcija matić, deratizacija matić, učinkovito sredstvo protiv žohara, švajger dezinfekcija mikroorganizama, dezinfekcija bakterija, tipa bumortin, kuglica bumortin ili valjčiča bumortin, kontrola mikrobiološke čistoće, deratizacija miševa, deratizacija buha,deratizacija intervencije

Takav stav korisnika postavlja pred nas zadatak još stručnijeg i kvalitetnijeg obavljanja naših usluga u tim regijama i svuda u Hrvatskoj.

Sustavom održavanja licence i cjeloživotnog obrazovanja te sudjelovanjem na stručnim skupovima i radionicama stalno se usavršavamo prateći najnovija dostignuća.

Kako do sada možda niste imali priliku upoznati neke od navedenih tehnologija i preparate a ponajviše  našu stručnost i trud nazovite i zatražite od nas izvid prostora, izvršnu ponudu učinite prvi korak ka boljoj kvaliteti života u prije svega Vašem životnom prostoru.

Svakako težimo korisnike sveobuhvatno uslužiti uslugama sanitarne zaštite i pružiti što više usluga koje bi korisniku omogućile spokojno poslovanje, stanarima bezbrižno stanovanje. U tu svrhu (a temeljeno na načelima HACCP-a) izrađujemo planove i programe koji se zatim provode i nadziru u suradnji s odgovornim osobama korisnika, što je dakako verificirano kroz pisana izvješća i zapise... 

Cijene pružanja naših usluga svakako su uvjetovane troškovima poslovanja no u 26 godina rada po čitavoj Hrvatskoj uspješno se prilagođavamo kako stanju u gospodarstvu tako i posebnostima pojedinih korisnika naših usluga te im pružamo oslonac u poslovanju kako u poštivanju zakonom propisanih obaveza tako i čuvajući profesionalnu-medicinsku tajnu.

 

DERATIZACIJA - DEZINSEKCIJA ŠVAJGER uslužit će Vas profesionalno na obostrano zadovoljstvo

STRSLJENIMA JE ODZVONILO

 

 

ZAGREB 01/61 77 775;01/ 61 10 194; 098/66 44 64; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

      ISTRA 052/460 050, 098/ 276 768; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLIK -DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA DEZINFEKCIJA ŠVAJGER NA FACEBOOKU