Dezinsekcija

DEZINSEKCIJA je skup različitih mjera suzbijanja koje se poduzimaju u borbi protiv insekata (žohara, mrava, muha, buha, komaraca ,stjenica uholaža, moljaca)s ciljem smanjenja populacije najmanje do praga štetnosti, zaustavljaju rast i razmnožavanje ili potpuno uništavaju nazočnu populaciju štetnih člankonožaca (Arthropoda) koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, parazitiraju na tijelu čovjeka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje ili su uznemirivači-molestanti koji ometaju odmor i svakodnevne ljudske aktivnosti ili su  skladišni štetnici na hrani. Prvenstveno suzbijanjem treba djelovati na insekte koji su ili mehanički vektori (na tijelu ili u tijelu) ili biološki vektori (uzročnik prolazi dio svog razvojnog ciklusa) uzročnika zaraznih bolesti. 

DEZINSEKCIJA ŠTETNIH INSEKATA - SUZBIJANJE INSEKATA,POTPUNA DEZINSEKCIJA ,istrebljenje vrste insekata nešto poput STERILIZACIJE , realno nije moguća.žohara, dezinsekcija,žohare,žohari,obavezna dezinsekcija, sanitarna dezinsekcija, preventivna dezinsekcija, kurativna dezinsekcija, kemijska dezinsekcije, plan provedbe dezinsekcije, dezinsekcija insekata, deratizacija insekata, suzbijanje insekata, uništavanje insekata, otklanjanje insekata, uklanjanje insekata, borba protiv insekata, dezinsekcija žohara, dezinsekcija mrava, dezinsekcija muha, suzbijanje žohara, suzbijanje mrava, suzbijanje muha, sredstvo protiv žohara, sredstvo protiv mrava, potvrda o obavljenim DDD mjerama, izvršenim DDD mjerama, program suzbijanja, servis, obvezatna, obavezne, obvezatnoj, preventivna, mjera, mjere, mjerama, mjeri, služba, sluzba, zavod, tvrtka, firma, tvrtke , firme, rijeka, zagreb, pula, kuće, stana, kući, stanu, zgradi, zagrada, zgrade,mrava, osa,stršljena,stršljeni,stršljen,stjenica,stjenice, buha, buhe, komaraca, komarci, za, od, po, pauci, muha, muhe, moljaca,moljci, moljce, zohari, zohara, zohare,cijanizacija, sanitacija, ribica, ribice, dezinsekcija uholaza, skorpiona, skorpione, škorpione, škorpije, skorpija, prije, pred, priprema, dezinsekcija, dezinsekciju, stana,stanova, kuce, kuca, kuci, kuća, kuće, kući,kućama, stanovima gel

PREVENTIVNA dezinsekcija podrazumijeva (uništavanje insekata, suzbijanje insekata, uklanjanje odnosno otklanjanje insekata ili trovanje insekata) u svrhu sprječavanja ulaženja i zadržavanja žohara, mrava, buha, muha stjenica na površine, u   prostor ili objekt te održavanje njihove populacije ispod praga štetnosti, radi osiguranja kvalitetnih higijenskih i sanitarno – tehničkih uvjeta na   površinama, u prostorima ili objektima.

Preventivna dezinsekcija (uništavanje odnosno suzbijanje) puzećih insekata provodi se 2 puta godišnje u proljeće (ožujak, travanj, svibanj) i u jesen (kolovoz, rujan, listopad) kada je i najveća   biološka pojavnost i odvijanje razvojnih ciklusa štetnih insekata.

KURATIVNA dezinsekcija podrazumijeva suzbijanje (uništavanje ,otklanjanje, uklanjanje, trovanje) nastale, nazočne sveprisutne populacije žohara, mrava , buha, muha, uholaža  ili stjenica DO ispod praga štetnosti kada se prelazi na režim preventivne dezinsekcije -sprečavanja pojave mrava ili žohara (insekata uopće). Ona može zahtijevati više uzastopnih tretmana korištenjem više tehnologija u kratkim vremenskim razmacima a što je ovisno o jačini zaraženosti objekta i biološkom ciklusu u kojem se štetnici poglavito nalaze (larve ili nimfe ili odrasli insekti)

1. KURATIVNU DEZINSEKCIJU započinjemo inspekcijom-izvidom, anketom korisnika i MONITORINGOM koji nam pokazuje :

 • koja je vrsta štetnih inekata
 • etiologiju i povijest infestacije gdje možemo utvrditi s velikom vjerojatnošću odakle su štetnici došli i što im je pogodovalo za razvoj i naseljavanje
 • prema brojnosti na jedinici površine koja je snaga infestacije (nema, mala, srednja, jaka ili vrlo jaka)
 • u kojim je razvojnim stadijima većina populacije (biološki ciklus)- larva, nimfa, imago - odrasli insekt
 • na kojim mjestima su žarišta, staništa insekata
 • koji insekticid -kontaktni ili probavni bolje djeluje na zatečenu populaciju insekata , pa on postaje tvar izbora ,čime sprečavamo:
 • upotrebu krivog insekticida na kojega insekti mogu biti otporni - pojava REZISTENCIJE
 • upotrebu krive doze insekticida
 • odabir krive tehnologije
 • onečišćenje okoliša krivim insekticidom
 • nastanak nepotrebnih troškova pri suzbijanju i dekontaminaciji
 • skraćujemo period otklanjanja štetnika

2.   izrada PLANA PROVEDBE DEZINSEKCIJE ŠTETNIKA 

 planiranje obima, termina, potreba ponavljanja postupaka odabira metoda, pripreme, sprečavanja kontaminacije, procjene troškova (broja ljudi, radnih sati) i izrada izvršne ponude

3.  IZVOĐENJE DEZINSEKCIJE kemijskim mjerama i preparatima nazivamo KEMIJSKOM DEZINSEKCIJOM 

Upotreba insekticida s knock-down efektom i flushing efectom uz pojačavanje insekticidom za produženo djelovanje osiguravamo dugotrajnost učinka

4.  PROVJERA KVALITETE IZVEDENOG - KONTROLA razgovor s korisnikom, inspekcija objekta (lampama, lovkama ili sprejevima za istjerivanje) te se na osnovu broja ulovljenih ili zatečenih jedinki vidi ima li još mnogo žohara ili ne, da li zaraza napreduje ili ne , jesu li mjere bile učinkovite ili ne te treba li poduzeti nešto drugo.

Monitoring se nastavlja po uspostavljenom režimu PREVENTIVNE dezinsekcije tijekom godine u vremenskim razmacima ovisno o biologiji suzbijenog štetnika

DEZINSEKCIJA može biti naređena i interventno van planiranih termina po nalogu i rješenju sanitarnog inspektora BILO KADA, a kada u skladu sa njegovom opravdanom sumnjom i diskrecionim pravom, postoji epidemiološka indikacija.

Dezinsekcija se provodi mehaničkim, fizikalnim, biološkim ili kemijskim mjerama.

Mehaničke mjere dezinsekcije podrazumijevaju asanaciju zaraženog prostora, čišćenje prostorija, pravodobno uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj štetnih člankonožaca (Arthropoda), otkanjanje uvjeta, preslagivanje zaliha, prevrtanje i isušivanje staništa, ugradnju prepreka (mreže), uporabu lovki i ljepljivih traka s ili bez atraktanata.

Fizikalne mjere dezinsekcije podrazumijevaju postupke regulacije mikroklime, uporabu topline ili hladnoće te svjetlosti s ciljem smanjenja nazočne populacije, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uništenja štetnih člankonožaca (Arthropoda).

Biološke mjere dezinsekcije podrazumijevaju uporabu kralješnjaka uz dozvolu mjerodavnog Ministarstva i raznih sojeva mikroorganizama koji djeluju selektivno na ciljane vrste štetnih člankonožaca (Arthropoda) ili njihove razvojne oblike, a da pritom ne oštećuju ili ugrožavaju ostale vrste i okoliš.

Kemijske mjere dezinsekcije podrazumijevaju uporabu pesticida s ciljem smanjenja ukupnog broja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih člankonožaca (Arthropoda) i njihovih razvojnih oblika a što je u stvari KURATIVNA DEZINSEKCIJA

NEOTROVNA DEZINSEKCIJA -TZV .EKOLOŠKA DEZINSEKCIJA_EKOLOŠKI PRIHVATLJIVI OBLICI KURATIVNE DEZINSEKCIJE JESU:

-UPOTREBA MREŽA SITNE OKE,MEHANIČKIH KLOPKI I LJEPLJIVIH LOVKI S ATRAKTANTOM (HORMONOM)

-UPOTREBA REPELENATA (KOJI TJERAJU ŠTETNE INSEKTE) apliciranih na površine ili inventar prostora ili izravno na kožu čovjeka

-UPOTREBA FIZIKALNIH METODA (SVJETLOSNE ZRAKE-LAMPE sa STRUJOM-TZV.insect cuttor lampe) ULTRAZVUČNIH APARATA, BIOLOŠKIH VRSTA (kokoši -jedu larve muha)

- UPOTREBA DIJATOMEJSKE ZEMLJE-prah od samljevenih algi kremenjašica koji isušuje bjelančevinastu hitinsku opnu insekta te desikacijom ubija insekta ... Koristimo kada je upotreba vlažne dezinsekcije kontraindicirana npr. u strujnim sklopovima

mogu se koristiti ,djelovati i trajati tijekom izvođenja radnog procesa i odvijanja svakodnevnih ljudskih aktivnosti te nije potreban dolazak van radnog procesa.

 

Dalje o dezinsekciji KEMIJSKA DEZINSEKCIJA

 

ZAGREB 01/61 77 775;01/ 61 10 194; 098/66 44 64; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

      ISTRA 052/460 050, 098/ 276 768; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.