DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, DEZINFEKCIJA ZAGREB I ISTRA

DEZINSEKCIJA žohara, dezinsekcija STJENICA, dezinsekcija MRAVA, dezinsekcija BUHA, dezinsekcija SREBRNIH RIBICA,  dezinsekcija UHOLAŽA-ŠKARICA-ŠTRIGA,

dezinsekcija STRŠLJENA, dezinsekcija OSA, dezinsekcija MUHA, dezinsekcija MOLJACA, dezinsekcija KOMARACA, dezinsekcija KRPELJAdezinsekcija STONOGA

PAUKA i ostalih štetočina odnosno štetnika štetnih insekata u Zagrebu i u Istri

DERATIZACIJA  MIŠEVAderatizacija ŠTAKORA  i ostalih štetočina odnosno štetnika glodavaca - EVO ZAŠTO NITKO NIJE SIGURAN-klikni LINK NA VIDEO  u Zagrebu i u Istri

DEZINFEKCIJA virusa, bakterija, gljivica i plijesni-štetnih patogenih mikroorganizama

ŠVAJGER u Zagrebu i okolici, u Istri - Poreč, po potrebi svuda u Hrvatskoj

Tvrtka ŠVAJGER”, Savska cesta 108, Zagreb, Rješenjem Ministarstva zdravstva zakonski je ovlašteno za obavljanje mjera deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija,  DDD mjera - sanitarne zaštite a osnovano je 1991.god. Licencirani sanitarni-zdravstveni i veterinarski djelatnici kvalificirano rješavaju probleme sa štetočinama (štetnicima) odnosno nametnicima  i štetnim mikroorganizmima protiv njihove pojave i pri potrebi suzbijanja štetnika kada su već prisutni.deratizacija glodavaca zagreb, deratizacija štetočina zagreb, dezinsekcija žohara zagreb, dezinfekcija virusa zagreb, suzbijanje štetnika zagreb, suzbijanje štetočina zagreb, corona,COVID,suzbijanje miševa zagreb,uništavanje žohara zagreb,suzbijanje žohara zagreb,suzbijanje stjenica zagreb, deratizacija žohara zagreb, dezinsekcija stjenica zagreb, deratizacija miševa zagreb, deratizacija štakora zagrebr, se riješiti žohara zagreb, se riješiti stjenica zagreb , se riješiti mrava zagreb,istrebljivanje žohara zagreb, istrebljivanje stjenica zagreb, istrebljivanje miševa štakora zagreb

PROFESIONALNI OVLAŠTENI IZVODITELJ MJERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

kao opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti

ovlašten Rješenjem Ministarstva zdravstva

   
Djelatnik ŠVAJGER d.o.o

PITANJE SVIH PITANJA Image result for facebook

KLIK-POTRAŽITE NAS I NA FACEBOOKU ŠVAJGER DERATIZACIJA-DEZINSEKCIJA

29 godina kontinuiranog rada=29 godina usavršavanja i iskustva 

U skladu sa svojom ekološkom orijentacijom tvrtka ŠVAJGER za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju usvojila je i raspolaže čitavom paletom u Republici Hrvatskoj za suzbijanje, uništavanje ili kako neki zovi istrebljivanje štetnika (DDD mjere) u javnom zdravstvu registriranih sredstava protiv štetnika, najsuvremenijih postupaka, metoda i tehnologija za svrhe uništavanja, koji su učinkoviti, minimalno uvjetno otrovni  te čak ne otrovni ili bezopasni uz povoljnu cijenu suzbijanja za korisnika, jer je briga za zdravlje populacije ne samo naša poslovna djelatnost već i moralna obaveza.

Ukratko naš DDD servis - DDD služba zainteresiranim i ugroženim građanima nudi usluge:

 • djelatnik_deratizacije_svajgerDeratizacije-uništavanja, uklanjanja odnosno trovanja  miševa i štakora, voluharica-suzbijanje štetnih glodavaca
 • Dezinsekcije-uništavanja žohara, mrava, muha, buha, stjenica, komaraca, uholaža, moljaca, stršljena, osa, krpelja, srebrnih ribica, stonoga, babura, pauka- itd. -suzbijanje insekata štetočina

 • Dezinfekcije-suzbijanja štetnih mikroorganizama: bakterija, virusa, gljivica, protozoa, parazita ili pri uginuću kućnih ljubimaca, životinja, pucanje ili razlijevanje kanalizacije, postojanje sumnje na zarazu ili ozdravljenje nakon bolesti, preminula osoba u stanu ili objektu.

Subjektima u poslovanju hranom (SPH) i obveznicima prema Zakonu o zaštiti zdravlja od zaraznih bolesti dakle pravnim osobama i drugim poslovnim subjektima obavljamo obavezne sanitarne preventivne i kurativne DDD mjere a na temelju odredaba slijedećih propisa

 • Pravilnika o načinu obavljanja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07, 76/12)
 • Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (atrhropoda) i štetnih glodavaca čije planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku NN 128/11
 • Izmjena i dopuna Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku NN 62/18
 • Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti NN 79/07,
 • Zakonom o hrani NN 81/13,14/14,30/15/15/18 izacija i dezinsekcija, deratizacija miševa, deratizacija štakora, deratizacija žohara, dezinsekcija žohara, deratizacija dezinsekcija stjenica, dezinfekcija mikroorganizama, suzbijanje, DDD, sanitarna zaštita, preventivna dezinsekcija, preventivna deratizacija, preventivna dezinsekcija, deratizacija zagreb, deratizacija istra, dezinsekcija zagreb, dezinsekcija istra, obavezna preventivna deratizacija, obavezna preventivna dezinsekcija, obavezna preventivna dezinfekcija, hitna dezinsekcija, hitna deratizacija, deratizacija dežurna, dezinsekcija dežurna, dezinfekcija hitna, DDD mjere, DDD usluge, DDD servis, DDD služba, dezinsekcija pazin, dezinsekcija deratizacija matic, dezinsekcija matić, deratizacija matić, učinkovito sredstvo protiv žohara, švajger dezinfekcija mikroorganizama, dezinfekcija bakterija, tipa bumortin, kuglica bumortin ili valjčiča bumortin, kontrola mikrobiološke čistoće, deratizacija miševa, deratizacija buha,deratizacija intervencije

Dezinsekcija žohara gelom-geliranje

Obavezne preventivne DDD mjere dio su općih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti i spadaju u redovito godišnje tekuće održavanje objekata i radnih procesa koji se odvijaju u tim objektima a pod sanitarnim su nadzorom pa je samim tim za nadzor provedbe općih preventivnih DDD mjera kod korisnika nadležna sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva, koja prilikom svakog nadzora od obveznika traži slijedeće dokumente : 

 • Potvrda o provedenoj DDD mjeri-obaveznoj mjeri dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije)
 • Plan provedbe DDD mjera-obaveznih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
 • Plan postavljanja zatrovanih meka (mamaca)-Plan deratizacije ili mapa deratizacije

  ;dezinfekciju,dezinsekciju i deratizaciju;raskuživanje; usluge dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije; usluge suzbijanja štetočina; usluge istrtebljivanja,usluge uništavanja štetočina; borba protiv štetočina;borba sa štetočinama;sanitaciju, cijanizaciju; eko deratizaciju; ekoderatizacija; eko servis matić; zavod za deratizaciju;suzbijanje štetočina; suzbijanje štetnika; suzbijanje nametnika; suzbijanje kukaca; suzbijanje glodavaca; suzbijanje insekata; suzbijanje bakterija; suzbijanje virusa; suzbijanje zaraze; suzbijanje zaraznih bolesti;suzbijanje gamadi; kontrola štetočina; upravljanje štetnicima; uništavanje štetočina; uništavanje štetnika; uništavanje nametnika;uništavanje kukaca; uništavanje insekata; uništavanje glodavaca; uništavanje virusa; uništavanje bakterija;uništavanje gljivica; uklanjanje štetočina;uklanjanje glodavaca; istrebljivanje štetočina; istrebljivanje štetnika

   istrebljivanje nametnika;uništavanje istrebljivanje insekata; istrebljivanje kukaca; istrebljivanje glodavaca; trovanje štetočina; trovanje štetnika; trovanje štetnih insekata;trovanje štetnih kukaca;

  firma za deratizaciju; firma za dezinsekciju; firma za dezinfekciju;tvrtka za deratizaciju;tvrtka za dezinsekciju;tvrtka za dezinfekciju;služba za deratizaciju;služba za dezinsekciju;služba za dezinfekciju;servis za deratizaciju; servis za dezinsekciju; servis za dezinfekciju;pest control croatia; pest control zagreb; pest control hrvatska; pest control istria; pest control istra;schädlingsbekämpfung kroatien;schädlingsbekämpfung zagreb;schädlingsbekämpfung istrien;

  schädlingsbekämpfung istra;schädlingsbekämpfung hrvatska

Također uslugom KONTROLE MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE i ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE I VODE, savjetovanjem subjekata pri zdravstveno ispravnom poslovanju hranom odnosno pri uspostavi HACCP standarda i načela, unapređujemo cjelokupnu zaštitu i postojanost ljudskog zdravlja.

Pokretači i osnivači, u početku male obiteljske tvrtke i utemeljitelji djelatnosti su bili:                                                                                                                                                                   

otac - doktor veterinarske medicine, Oskar Švajger i dezinsekcija pazin, pula,dezinsekcija deratizacija matic,dezinsekcija matić, deratizacija matić,učinkovito sredstvo protiv žohara,dezinfekcija,corona,covid

sin - diplomirani sanitarni inženjer, Rene Švajger pa se i ime tvrtke ŠVAJGER za sanitarnu zaštitu a kao obiteljske, bazirane na stručnosti samo po sebi nametnulo.

Usluge pružamo na području čitave Hrvatske, no najviše smo zastupljeni na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, te u Istri u kojoj poslujemo od dana svog osnutka.

Usluge obavljamo na poziv interventno, dežurstvom OD 0-24 h svakodnevno ili sklapanjem ugovorenih poslova s dinamikom održavanja ovisno o zakonskoj regulativi i shodno biologiji štetnika koje suzbijamo. sanitarna dezinsekcija, sanitarna deratizacija, deratizacija švajger, dezinsekcija švajger, dezinfekcija švajger, DDD mjere, DDD usluge, DDD servis, DDD služba,dezinfekcija,corona,covid

Više terenskih timova sastavljenih od stručno osposobljenih i prilagodljivih profesionalaca pruža usluge u skladu s interventnom prirodom djelatnosti, dakle po završetku (DDD usluge) a neke usluge i tijekom radnog procesa (uzorkovanje). Interveniramo po pozivu rano ujutro, noću, vikendom i praznikom....

Dvadeset devet (29 god) godina rada s 8000 stanova, 2000 ugostiteljskih objekata, pekarama, vrtićima, trgovačkim centrima i trgovinama, stambenim i javnim zgradama govori nam u prilog.

Obzirom na dugogodišnju prisutnost na tržištu u Zagrebu i okolici laska nam i spoznaja da nas povezuju i sa pojmovima deratizacija i dezinsekcija Zagreb te deratizacija i dezinsekcija Istra gdje poslujemo svih ovih godina.deratizacija i dezinsekcija, deratizacija miševa, deratizacija štakora, deratizacija žohara, dezinsekcija žohara, deratizacija dezinsekcija stjenica, dezinfekcija mikroorganizama, suzbijanje, DDD, sanitarna zaštita, preventivna dezinsekcija, preventivna deratizacija, preventivna dezinsekcija, deratizacija zagreb, deratizacija istra, dezinsekcija zagreb, dezinsekcija istra, obavezna preventivna deratizacija, obavezna preventivna dezinsekcija, obavezna preventivna dezinfekcija, hitna dezinsekcija, hitna deratizacija, deratizacija dežurna, dezinsekcija dežurna, dezinfekcija hitna, DDD mjere, DDD usluge, DDD servis, DDD služba, dezinsekcija pazin, dezinsekcija deratizacija matic, dezinsekcija matić, deratizacija matić, učinkovito sredstvo protiv žohara, švajger dezinfekcija mikroorganizama, dezinfekcija bakterija, tipa bumortin, kuglica bumortin ili valjčiča bumortin, kontrola mikrobiološke čistoće, deratizacija miševa, deratizacija buha,deratizacija intervencije

Takav stav korisnika postavlja pred nas zadatak još stručnijeg i kvalitetnijeg obavljanja naših usluga u tim regijama i svuda u Hrvatskoj.

Sustavom održavanja licence i cjeloživotnog obrazovanja te sudjelovanjem na stručnim skupovima i radionicama stalno se usavršavamo prateći najnovija dostignuća.

Kako do sada možda niste imali priliku upoznati neke od navedenih tehnologija i preparate a ponajviše  našu stručnost i trud nazovite i zatražite od nas izvid prostora, izvršnu ponudu učinite prvi korak ka boljoj kvaliteti života u prije svega Vašem životnom prostoru.

Svakako težimo korisnike sveobuhvatno uslužiti uslugama sanitarne zaštite i pružiti što više usluga koje bi korisniku omogućile spokojno poslovanje, stanarima stambenih zgrada bezbrižno stanovanje. U tu svrhu (a temeljeno na načelima HACCP-a) izrađujemo planove i programe koji se zatim provode i nadziru u suradnji s odgovornim osobama korisnika, što je dakako verificirano kroz pisana izvješća i zapise... 

Cijene pružanja naših usluga svakako su uvjetovane troškovima poslovanja no u 29 godina rada po čitavoj Hrvatskoj uspješno se prilagođavamo kako stanju u gospodarstvu tako i posebnostima pojedinih korisnika naših usluga te im pružamo oslonac u poslovanju kako u poštivanju zakonom propisanih obaveza tako i čuvajući profesionalnu-medicinsku tajnu.

 Dezinsekcija gelom protiv žohara 

DERATIZACIJA - DEZINSEKCIJA ŠVAJGER uslužit će Vas profesionalno na obostrano zadovoljstvo

STRSLJENIMA JE ODZVONILO 

ZAGREB 01/61 77 775;01/ 61 10 194; 098/66 44 64; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

      ISTRA 052/460 050, 098/ 276 768; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLIK -DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA DEZINFEKCIJA ŠVAJGER NA FACEBOOKU