Deratizacija -SUZBIJANJE GLODAVACA tvrtke ŠVAJGER

DERATIZACIJA  . suzbijanje glodavaca (definicija)

je skup različitih preventivnih i kurativnih mjera suzbijanja,uništavanja,otklanjanja odnosno uklanjanja miševa,štakora i ostalih glodavaca a koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, na nivo podnošljivosti, sa svrhom zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici.

 

deratizacija miševa i štakora, deratizacija obavezna, plan postavljanja zatrovanih meka, plan postavljanja otrova, otrov za miševe,otrov za štakore,deratizacijska mapa, plan deratizacije, raticidi, kemijska deratizacija, rodenticidi, sanitarna deratizacija, preventivna deratizacija, suzbijanje glodavaca, suzbijanje miševa, suzbijanje štakora, uništavanje miševa, uništavanje štakora, uništavanje glodavaca, uklanjanje glodavaca,sredstvo protiv miševa,sredstvo protiv štakora,zamke za miševe,zamke za štakore, kutije za miševe, kutije za štakore, ljepilo za miševe,ljepilo za štakore

ODGOVOR NA PITANJE : KAKO RIJEŠITI PROBLEM ILI KAKO SE RIJEŠITI MIŠEVA ili ŠTAKORA SLIJEDI i u člancima

o Deratizacija - raticidima (rodenticidima), kemijska metoda i

O ŠTAKORIMA,DERATIZACIJI ŠTAKORA-SUZBIJANJU ŠTAKORA klikni plavo za članak odnosno 

DERATIZACIJA MIŠEVA-SUZBIJANJE MIŠEVA-klikni plavo za članak

DERATIZACIJA podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja i smanjenja populacije štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima.

Na toj razini (ispod praga štetnosti) suzbijenosti glodavci ne čine veće ekonomske štete niti čine veću ugrozu zdravlju ljudi.

Štete koje uzrokuju miševi i štrakori mogu biti :

  • ekonomske (obzirom da su sirovine i gotovi proizvodi konzumirani, onečišćeni ili oštećeni te se moraju baciti) inventar npr. računala gube podatke, nastaju požari na instalacijama, uništavanje rariteta i kulturne baštine...
  • zdravstvene (prenešene bolesti na ljude kao salmoneloze, leptospiroze, tifus, kuga, tularemija, trihineloza) uslijed ugriza, ekskreta (fekalije i urin) i sekreta (slina, krv, limfa) glodavaca ostavljenim na površinama, predmetima, priboru, opremi ili namirnicama
  • opet ekonomske u količinama lijekova izgubljenjim radnim danima i nastalim bolničkim troškovima uslijed takvih epidemija sada unešenih u obitelj ili kolektiv a gdje se tada šire sa čovjeka na čovjeka 

No svakako je bino obnavljati suzbijanje miševa ,štakora i ostalih glodavaca zbog velikog reproduktivnog potencijala glodavaca iz čega i proizlaze zakonom propisane obaveze uništavanja miševa i štakora u određenim vremenskim rokovima, pri elementarnim nepogodama ili katastrofama, te pri pojavi većih epidemija.

DERATIZACIJA je obavezna temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti NN 79/07,113/08 i 43/09 i temeljem Zakona o veterinarstvu NN 41/07.

Lokalna samouprava propisuje svoje odluke o otklanjanju miševa i štakora pa se tako u Službenom glasniku Grada Zagreba objavljuju odluke o obvezatnoj preventivnoj deratizaciji.

DERATIZACIJA uklanjanje, glodavaca (uklanjanje miševa ,štrakora i drugih glodavaca) se obvezatno preventivno provodi :

  • u proljeće, nakon zimske hibernacije glodavaca kada glodavci lutaju u potrazi za hranom ne bi li nadoknadili potrošene zalihe kao i zbog povećane količine oborina i podizanja podzemnih voda uslijed topljenja snijega a koje tada napune podzemne kanale i gnijezda glodavaca.
  • u jesen, kada glodavci počinju skupljati zalihe hrane i hraniti se više ne bi li stvoprili energetsku "potkožnu rezervu" i podnijeli hladnoću, te također zajedno s potomstvom prespavali zimu.
  • interventno i protuepidemijski kod enormnog povećanja populacija glodavaca ili prirodnih katastrofa

DERATIZACIJU-uništavanje miševa i štakora

započinjemo anketom i inspekcijom-monitoringom prisustva glodavaca-miševa ili štakora u objektu. Prate se uočeni miševi ili štakori, njihovi tragovi : oglodi, ostaci urina i fekalija, eventualne lešine.

DERATIZACIJU-rješavanje problema sa miševima i štakorima

na otvorenom provodimo zaprašivanjem rupa i postavljanjem zadrovanih meka u rupe glodavaca   nedustupnih kućnim ljubimcima-neciljanim vrstama, te djeci.

U stambenim i javnim zgradama meke se postavljaju u podrumskim, prizemnim i dvorišnim prostorima, kanalizaciji i energetskim objektima, toplinskim stanicama i kotlovnicama, tavanima uglavnom na mjestima "pod ključem" ili nedostupnim neovlaštenim osobama ili vrstama.

Deratizaciju zatvorenog prostora (suzbijanje miševa i štakora) provodimo ili "neotrovnom metodom" postavljanjem mehaničkih klopki, ljepila (gdje je upotreba kemikalija i zatrovanih meka kontraindicirana i nepoželjna) ili  "otrovnom kemijskom metodom" postavljanjem zatrovanih meka u plastične, metalne ili kartonske spremnike a koji sprečavaju rasipanje i propadanje meke te kontakt neciljanih vrsta s zatrovanom mekom. Kutije se označavaju oznakama upozorenja, numeriraju i datiraju radi lakšeg monitoriranja i nadopunjavanja te nose istaknute podatke o izvoditelju usluge deratizacije, o vrsti meka, o protuotrovu, o odgovornoj osobi tvrtke i njenom telefonu u slučaju potrebe brzog sprečavanja neciljanog i neželjenog otrovanja.

Takve se kutije upisuju u PLAN POSTAVLJANJA ZATROVANIH MEKA (DERATIZACIJSKA MAPA) radi lakšeg kontroliranja, nadopune i uklanjanja po završenoj deratizaciji. Tako je moguće pratiti mjesta najveće pojavnosti glodavaca, atraktivnosti meka za glodavce, pratiti puteve kretanja i zadržavanja glodavaca te uočiti puteve prema njihovim skrovištima.

Zatrovane meke dobivaju se miješanjem hranjivog nosača i raticida. Nosač može biti svjež-vlažan ili suh-trajan, može biti sa lomom zrna žitarica, keksima ili pahuljicama ponekad i sa grisom. Žitarice su sterilizirane tako da neće isklijati. Kako bi se spriječilo rasipanje ili otapanje meke meka može biti parafinizirana-kruta ili peletriana (stiješnjena pod pritiskom).

Meke uz nosač sadrže i atraktante (začine) radi primamljivosti za glodavca ili pak veziva (ulje ili masnoće) a što produžava i trajnost meke te je čini hidrofobnom-vlagootpornijom.  

Svakako treba napomenuti da im tvornički i laboratorijski ispitane zakonom dopuštene meke izričito odgovaraju po ukusu i nutritivnoj vrijednosti pa rado jedu izložene meke, a ženke glodavaca prilikom dojenja potomstva "predaju" određene količine svom potomstvu u leglu višekratno gdje se također izražava kumulativno djelovanje raticida antikoagulanta.

Također mnogi tvornički spravlheni preparati sadrže Bitrex ili gorku tvar  koja ostale sisavce (kućne ljubimce, divlje životinje) pa i čovjeka odvraća od slučajnog konzumiranja zatrovanih meka 

Raticidi odnosno rodenticidi moraju

  • biti učinkoviti u vrlo malim količinama ,
  • biti "humani" u primjeni dakle da ne izazivaju dugotrajnu agoniju u glodavaca
  • biti takvi da ne izazivaju otpornost
  • u primjenjenim koncentarcijama i količinama biti neotrovni, neopasni i neškodljivi za ljude te postavljeni na stručan - siguran način 

RATICIDI koje primjenjujemo posjeduju dozvolu za promet i uporabu u Republici Hrvatskoj, postavljaju se prema njihovoj svrsi i namjeni te obzirom radi li se o upotrebi u javnom zdravstvu , veterinarstvu ili poljoprivredi..

 

Svaki korisnik dobiva POTVRDU O OBAVLJENOJ USLUZI DERATIZACIJE i uputu te STL-sigurnosno tehnički list upotrebljene opasne kemikalije koja se rabi za trovanje štetnih glodavaca.

ZAGREB     01/61 77 775;01/ 61 10 194; 098/66 44 64; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

      ISTRA      052/460 050, 098/ 276 768; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.