DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, DEZINFEKCIJA ZAGREB I ISTRA

DEZINSEKCIJA ŽOHARA, dezinsekcija STJENICA, dezinsekcija MRAVA, dezinsekcija BUHA, dezinsekcija SREBRNIH RIBICA,  dezinsekcija UHOLAŽA-ŠKARICA-ŠTRIGA,

dezinsekcija STRŠLJENA, dezinsekcija OSA, dezinsekcija MUHA, dezinsekcija MOLJACA, dezinsekcija KOMARACA, dezinsekcija KRPELJAdezinsekcija STONOGA

PAUKA i ostalih štetočina odnosno štetnika štetnih insekata kukaca

DERATIZACIJA  MIŠEVAderatizacija ŠTAKORA  i ostalih štetočina odnosno štetnika glodavaca - EVO ZAŠTO NITKO NIJE SIGURAN-klikni LINK NA VIDEO  

DEZINFEKCIJA virusa, bakterija, gljivica i plijesni-štetnih patogenih mikroorganizama

ŠVAJGER u Zagrebu i okolici, u Istri - Poreč, Filipini 10 C po potrebi svuda u Hrvatskoj

Tvrtka ŠVAJGER”, Savska cesta 108, Zagreb, Rješenjem Ministarstva zdravstva zakonski je ovlašteno za obavljanje mjera deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija,  DDD mjera - sanitarne zaštite. Osnovano je 1991.god. Licencirani sanitarni-zdravstveni i veterinarski djelatnici kvalificirano rješavaju probleme sa štetočinama (štetnicima) odnosno nametnicima  i štetnim mikroorganizmima protiv njihove pojave u prostorima i na površinama  odnosno pri potrebi suzbijanja štetnika kada su već prisutni dakle kurativno.deratizacija glodavaca zagreb, deratizacija štetočina zagreb, dezinsekcija žohara zagreb, dezinfekcija virusa zagreb, suzbijanje štetnika zagreb, suzbijanje štetočina zagreb, corona,COVID,suzbijanje miševa zagreb,uništavanje žohara zagreb,suzbijanje žohara zagreb,suzbijanje stjenica zagreb, deratizacija žohara zagreb, dezinsekcija stjenica zagreb, deratizacija miševa zagreb, deratizacija štakora zagrebr, se riješiti žohara zagreb, se riješiti stjenica zagreb , se riješiti mrava zagreb,istrebljivanje žohara zagreb, istrebljivanje stjenica zagreb, istrebljivanje miševa štakora zagreb

PROFESIONALNI OVLAŠTENI IZVODITELJ MJERA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

kao opće mjere za suzbijanje zaraznih bolesti

ovlašten Rješenjem Ministarstva zdravstva

   
Djelatnik ŠVAJGER d.o.o

Obzirom na veći broj zainteresiranih, više pruženih usluga, način plaćanja i dugotrajnost suradnje mogući su popusti ili pogodnosti.

deratizacija glodavaca zagreb, deratizacija štetočina zagreb, dezinsekcija žohara zagreb, dezinfekcija virusa zagreb, suzbijanje štetnika zagreb, suzbijanje štetočina zagreb, corona, COVID, suzbijanje miševa zagreb, uništavanje žohara zagreb, suzbijanje žohara zagreb, suzbijanje stjenica zagreb, deratizacija žohara zagreb, dezinsekcija stjenica zagreb, deratizacija stjenica, deratizacija miševa zagreb, deratizacija štakora zagreb, kako se riješiti žohara zagreb, kako se riješiti stjenica zagreb ,kako se riješiti mrava zagreb,kako se rjesiti,kako se rijesiti, istrebljivanje žohara zagreb, istrebljivanje stjenica zagreb, istrebljivanje miševa štakora zagreb, deratizacija i dezinsekcija, dezinfekcija mikroorganizama zagreb, sanitarna zaštita zagreb, preventivna dezinsekcija zagreb preventivna deratizacija zagreb,deratizacija zagreb,, dezinsekcija zagreb, obavezna preventivna deratizacija, obavezna preventivna dezinsekcija, obavezna preventivna dezinfekcija, hitna dezinsekcija, hitna deratizacija, deratizacija dežurna zagreb, dezinsekcija dežurna zagreb, dezinfekcija hitna zagreb, DDD mjere zagreb, DDD usluge zagreb, DDD servis zagreb, DDD služba zagreb, učinkovito sredstvo protiv žohara, dezinfekcija bakterija, deratizacija buha,deratizacija intervencije, firma za dezinfekciju_dezinsekciju i deratizaciju, raskuživanje zagreb, usluge dezinfekcije_dezinsekcije_deratizacije, usluge suzbijanja štetočina, usluge istrebljivanja, usluge uništavanja štetočina, borba protiv štetočina, borba sa štetočinama,suzbijanje štetočina, suzbijanje nametnika zagreb, suzbijanje kukaca zagreb,suzbijanje glodavaca zagreb, suzbijanje insekata, suzbijanje bakterija, suzbijanje virusa, suzbijanje zaraze, suzbijanje zaraznih bolesti, suzbijanje gamadi, kontrola štetočina , upravljaje štetnicima, uništavanje štetočina, uništavanje štetnika, uništavanje nametnika, uništavanje kukaca, uništavanje insekata, uništavanje glodavaca, uništavanje virusa, uništavanje bakterija, uništavanje gljivica, uklanjanje štetočina, uklanjanje glodavaca, istrebljivanje štetočina, istrebljivanje štetnika, istrebljivanje nametnika, uništavanje istrebljivanje insekata, istrebljivanje kukaca, istrebljivanje glodavaca, trovanje štetočina, trovanje štetnika, trovanje štetnih insekata, trovanje štetnih kukaca, firma za deratizaciju, firma za dezinsekciju, firma za dezinfekciju, tvrtka za deratizaciju, tvrtka za dezinsekciju, tvrtka za dezinfekciju, služba za deratizaciju, služba za dezinsekciju,služba za dezinfekciju, servis za deratizaciju, servis za dezinsekciju,servis za dezinfekciju, pest control croatia, pest control zagreb, pest control hrvatska,, schädlingsbekämpfung kroatien, schädlingsbekämpfung zagreb, schädlingsbekämpfung istrien, schädlingsbekämpfung hrvatska, učinkovito sredstvo protiv žohara,dezinfekcija,PITANJE SVIH PITANJA Image result for facebook

KLIK-POTRAŽITE NAS I NA FACEBOOKU ŠVAJGER DERATIZACIJA-DEZINSEKCIJA

30 godina kontinuiranog rada=30 godina usavršavanja i iskustva 

U skladu sa svojom ekološkom orijentacijom tvrtka ŠVAJGER za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju usvojila je i raspolaže čitavom paletom u Republici Hrvatskoj za suzbijanje, uništavanje ili kako neki zovi istrebljivanje štetnika (DDD mjere) u javnom zdravstvu registriranih sredstava protiv štetnika, najsuvremenijih postupaka, metoda i tehnologija za svrhe uništavanja, koji su učinkoviti, minimalno uvjetno otrovni te čak ne otrovni ili bezopasni, za upotrebu na raznim površinama uz povoljnu cijenu suzbijanja za korisnika, jer je briga za zdravlje populacije ne samo naša poslovna djelatnost već i moralna obaveza.

Ukratko naš DDD servis - DDD služba zainteresiranim i ugroženim građanima nudi usluge:

 • djelatnik_deratizacije_svajgerDeratizacije-uništavanja, uklanjanja odnosno trovanja  miševa i štakora, voluharica-suzbijanje štetnih glodavaca
 • Dezinsekcije-uništavanja žohara, mrava, muha, buha, stjenica, komaraca, uholaža, moljaca, stršljena, osa, krpelja, srebrnih ribica, stonoga, babura, pauka- itd. -suzbijanje štetočina insekte i kukce

 • Dezinfekcije-suzbijanja štetnih mikroorganizama: bakterija, virusa, gljivica, protozoa, parazita ili pri uginuću kućnih ljubimaca, životinja, pucanje ili razlijevanje kanalizacije, postojanje sumnje na zarazu ili ozdravljenje nakon bolesti, preminula osoba u stanu ili objektu.

Subjektima u poslovanju hranom (SPH) i obveznicima prema Zakonu o zaštiti zdravlja od zaraznih bolesti dakle pravnim osobama i drugim poslovnim subjektima obavljamo obavezne sanitarne preventivne i kurativne DDD mjere a na temelju odredaba slijedećih propisa

 • Pravilnika o načinu obavljanja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07, 76/12)
 • Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (atrhropoda) i štetnih glodavaca čije planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku NN 128/11
 • Izmjena i dopuna Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku NN 62/18
 • Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti NN 79/07,
 • Zakonom o hrani NN 81/13,14/14,30/15/15/18 

Dezinsekcija žohara gelom-geliranje

Obavezne mjere preventivne dezinfekcija, dezinsekcije i deratizacije dio su općih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti i spadaju u redovito godišnje tekuće održavanje poslovnih prostora, ureda, javnih ustanova, objekata i radnih procesa koji se odvijaju u tim objektima a ti lokali pod sanitarnim su nadzorom pa je samim tim za nadzor provedbe općih preventivnih DDD mjera kod lokala nadležna sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva, koja prilikom svakog nadzora od obveznika traži slijedeće dokumente : 

 • Potvrda o provedenoj DDD mjeri-obaveznoj mjeri dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije)
 • Plan provedbe DDD mjera-obaveznih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
 • Plan postavljanja zatrovanih meka (mamaca)-Plan deratizacije ili mapa deratizacijedezinsekcija pazin, dezinsekcija deratizacija matic, dezinsekcija matić, deratizacija matić, deratizacija istra,dezinsekcija istra, suzbijanje štetnika istra, pest control istria, pest control istra,schädlingsbekämpfung istra, fučkala, deratizer,dezinsektor,dezinfektor, deratizatorski, dezinsektorski, dezinfektorski, desinsekcija

  dezinsekcija pula, deratizacija pula, dezinsekcija poreč, deratizacija poreč, tipa bumortin, kuglica bumortin ili valjčića bumortin, kontrola mikrobiološke čistoće, za sanitaciju, za cijanizaciju, eko deratizaciju, ekoderatizacija, eko servis matić, zavod za deratizaciju,služba za deratizaciju, sluzba za dezinsekciju, servis za deratizaciju, servis za dezinsekciju, firma za deratizaciju, tvrtka za deratizaciju

Također uslugom KONTROLE MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE i ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI HRANE I VODE, savjetovanjem subjekata pri zdravstveno ispravnom poslovanju hranom odnosno pri uspostavi HACCP standarda i načela, unapređujemo cjelokupnu zaštitu i postojanost ljudskog zdravlja.

Pokretači i osnivači, u početku male obiteljske tvrtke i utemeljitelji djelatnosti su bili: otac - doktor veterinarske medicine, Oskar Švajger i

sin - diplomirani sanitarni inženjer, Rene Švajger pa se i ime tvrtke ŠVAJGER za sanitarnu zaštitu a kao obiteljske, bazirane na stručnosti samo po sebi nametnulo.

Usluge pružamo na području čitave Hrvatske, no najviše smo zastupljeni na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, te u Istri u kojoj poslujemo od dana svog osnutka.

Usluge obavljamo na poziv interventno, dežurstvom OD 0-24 h svakodnevno ili sklapanjem ugovorenih poslova s dinamikom održavanja ovisno o zakonskoj regulativi i shodno biologiji štetnika koje suzbijamo.

Više terenskih timova sastavljenih od stručno osposobljenih i prilagodljivih profesionalaca pruža usluge u skladu s interventnom prirodom djelatnosti, dakle po završetku (DDD usluge) a neke usluge i tijekom radnog procesa (uzorkovanje). Interveniramo po pozivu rano ujutro, noću, vikendom i praznikom....

Trideset godina rada s 15 000 stanova, 2000 ugostiteljskih objekata, pekarama, vrtićima, trgovačkim centrima i trgovinama, uredima poslovnim, stambenim i javnim zgradama govori nam u prilog.

Obzirom na dugogodišnju prisutnost na tržištu u Zagrebu i okolici laska nam i spoznaja da nas povezuju i sa pojmovima deratizacija i dezinsekcija Zagreb te deratizacija i dezinsekcija Istra gdje poslujemo svih ovih godina.de

Takav stav korisnika postavlja pred nas zadatak još stručnijeg i kvalitetnijeg obavljanja naših usluga u tim regijama i svuda u Hrvatskoj. D

Švajger uslugu deratizacija dezinsekcija pruža u mjestima: Zagreb, Rijeka Krk i Kvarner, Karlovac, Pula, Zaprešić, Gorica, Sisak, Samobor, Dugo selo, Bjelovar, Ivanić Grad, Vrbovec, Varaždin, Križevci. Istra, Primorsko-goranska županija, zagrebačka i Karlovačka županija.

Sustavom održavanja licence i cjeloživotnog obrazovanja te sudjelovanjem na stručnim skupovima i radionicama stalno se usavršavamo prateći najnovija dostignuća.

Kako do sada možda niste imali priliku upoznati neke od navedenih tehnologija i preparate a ponajviše  našu stručnost i trud nazovite i zatražite od nas izvid prostora, izvršnu ponudu učinite prvi korak ka boljoj kvaliteti života u prije svega Vašem životnom prostoru.

Svakako težimo korisnike sveobuhvatno uslužiti uslugama sanitarne zaštite i pružiti što više usluga koje bi korisniku omogućile spokojno poslovanje, stanarima stambenih zgrada bezbrižno stanovanje. U tu svrhu (a temeljeno na načelima HACCP-a) izrađujemo planove i programe koji se zatim provode i nadziru u suradnji s odgovornim osobama korisnika, što je dakako verificirano kroz pisana izvješća i zapise... 

Cijene pružanja naših usluga svakako su uvjetovane troškovima poslovanja no u 29 godina rada po čitavoj Hrvatskoj uspješno se prilagođavamo kako stanju u gospodarstvu tako i posebnostima pojedinih korisnika naših usluga te im pružamo oslonac u poslovanju kako u poštivanju zakonom propisanih obaveza tako i čuvajući profesionalnu-medicinsku tajnu.

DERATIZACIJA - DEZINSEKCIJA ŠVAJGER uslužit će Vas profesionalno na obostrano zadovoljstvo raid , biokill, bumortin, neopitroid, pjena, sprej, prah, gel, kuglice, valjčići, pasta, meki, svježi, stupice, rastjerivač, istjerivač, tamanjenje, plašenje, zaprašivanje, repelent, švajger

 

STRSLJENIMA JE ODZVONILO 

ZAGREB 01/61 77 775;01/ 61 10 194; 098/66 44 64; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

      ISTRA 052/460 050, 098/ 276 768; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLIK -DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA DEZINFEKCIJA ŠVAJGER NA FACEBOOKU